​شرکت سپهر پردازش آسمان متعهد می­گردد در راستای سیاست امنیت اطلاعات،اطلاعات خصوصی کاربران را حفظ و نگهداری کرده و برای اشخاص ثالث، بجز افرادی که به موجب قانون دارای صلاحیت حقوقی و داری حکم قضایی باشند، فاش نکند.
شرکت سپهر پردازش آسمان اطلاعاتی را در حین تراکنش­ها و عملیات بانکی ازمشتریان خود جمع­ آوری می­ کند که در موارد زیر از آن­ها استفاده خواهد کرد:

1.  حل و فصل اختلافات و مشکلات ناشی از تراکنش­های ناموفق و موفق
2.  جلوگیری و شناسایی فعالیت­های غیرمجاز، مخرب و مشکوک
3.  ارائه سرویس ها و خدمات جدید بر اساس نیاز کاربران
4.در مورادی که مقامات قضایی درخواست بدهند 
شرکت سپهر پردازش آسمان متعهد میشود که تمام موارد امنیتی را برای جلوگیری از نشت اطلاعات محرمانه کاربران به کار بگیرد.
شرکت سپهر پردازش آسمان هيچگاه از کاربران خود، اطلاعاتی را از طريق ايميل درخواست نخواهد کرد. ساير درخواست های شرکت سپهر پردازش آسمان از طریق وب سایت انجام مي شود و از ايميل تنها به منظور اطلاع رسانی و يا درخواست شاهده لينک هايي مانند لینک ریست کردن پسورد استفاده خواهد شد.